Gróf Széchenyi Család Alapítvány

"Tőlünk függ minden, csak akarjunk"

Széchenyi István

A legnagyobb magyar

"...ama férfiúnál, kinél századokon ható eredményekben sem nem többet a nemzet újjonszületésén sikeresben munkást, egyszóval kinél nagyobb magyart nemzetem évkönyveimben nem ismerek s kinek nevét a Széchenyi István nevet csak buzgó hálával és hű lelkesedéssel emlegetendi minden magyar, amíg lesz magyar..."Kossuth Lajos

A Gróf Széchenyi Elemér Sárvár-Felsővidék Alapítvány, hivatalos rövidített nevén a : Gróf Széchenyi Család Alapítvány tagjai a Magyar Nemzeti Múzeumot alapító Széchényi Ferenc gróf leszármazottai. Az alapítók Pál ági és a Legnagyobb Magyar - Gróf Széchenyi István - vér szerinti utódai 2013-ban hozták létre, az Alapítvány közhasznúvá 2016 évtől vált. A név kötelez, ezért ennek tudatában szeretnék a családi alapítványt magasba emelni, és tovább képviselni azt a szellemiséget, melyet a Széchényi/Széchenyi család képviselt évszázadokon át Magyarországon.

Szeretnénk megőrizni és továbbvinni azokat a reformokat, azt az eszmeiséget,nemzeti kulturális örökségünket, mely olyan értékrendet képvisel, mely méltó a Legnagyobb Magyar, Gróf Széchenyi István névhez. Miként ezt ő megfogalmazta: "Mióta élek, kimondhatatlan vágy él lelkemben. Magyarország kifejtése, a magyar nemzet feldicsőítése él minden csepp véremben." A család - szellemiségének megfelelően - a 21. században is reformok születését segíti.

A Széchenyi család egész története folyamán fáradozott azon, hogy a magyar nemzet mind gazdaságilag, mind kulturális téren erős legyen. Ez a célkitűzés magyar sikerek sorozatát feltételezi. A Gróf Széchenyi Család Alapítvány ezért minden olyan tiszta szándékú vállalkozás mellé áll - illetve ilyeneket maga is kezdeményez -, amely a haza felemelkedését szolgálja.


Széchenyiekről

A Széchényi család Magyarország egyik legnevesebb családja. Kiemelkedő szerepet játszottak Magyarország újkori történelmében és fejlődésében. A család hírnevét és vagyonát a 17. században tevékenykedő két érsek, György és Pál alapozták meg. Az önzetlen és feltétel nélküli hazaszeretet, az ország felemelkedését célzó tenni akarás, hasznos, újító szándékok sorozata, ugyanakkor a tradíciók tiszteletben tartása, a keresztény eszmeiség, szellemiség megélése, egyszóval minden nemes jellemvonás, ami a Széchenyiek számára oly fontos volt évszázadokon keresztül, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy gróf Széchenyi Istvánban teljesedett ki.